Midnight Sun Burlesque ry

Midnight Sun Burlesque on Rovaniemeläinen burleskiyhdistys, joka tuottaa burleskiesityksiä ja -tapahtumia omaksi ja muiden iloksi!